1. اگر کالا در زمان تحویل توسط پست به مشتری داری شکستگی باشد، خریدار باید صورت جلسه آسیب کالا را تکمیل نماید.
  2. در صورتی که خریدار از سفارش کالایی منصرف شود، اگر سریعا درخواست انصراف خود را در صفحه تماس با ما و یا تماس با پشتیبانی اطلاع دهد، هزینه خرید به صورت کامل به حساب خریدار واریز میشود.
  3. در صورت خرید و ارسال کالا و انصراف از خرید، خریدار باید در همان روز خرید انصراف خود را به خدمات پس از فروش کالا اعلام کند و خریدار موظف است تا کالا را در شرایط اولیه حفظ نماید و همه ملزومات ارسالی را مرجوع کند و اگر کالا به همان صورت اولیه ارجاع داده شود، ظرف ۴۸ ساعت کاری،کل مبلغ اولیه پرداخت شده به حساب خریدار واریز میگردد. اگر کالایی هدیه داشته باشد، مرجوع کردن هدیه نیز الزامی می‌باشد.