Skip to main content

غار چهل خانه سعد آباد

در نزدیکی یکی از روستاهای شهر سعدآباد در رشته کوه های مجاور رودخانه شاهپور، در دل کوه دخمه های به شکل اتاقک های کوچک کنده شده است. به علت وجود این اتفاق های کوچک این غار چهل خانه نام گرفته شده است. در اثر شرایط محیطی و فرسایش فقط ۲۳ اتاقک سالم باقی مانده است.
عقاید مختلفی درباره علت کنده کاری به این شکل وجود دارد و در سیراف و سر مشهد کازرون نیز چنین کنده کاری های دیده میشود. احسان یغمایی پژوهشگر توج و کاشف بردک سیاه اعتقاد دارد که این غارها محل دفن اجساد مردگان بوده است. این غارها به مرور زمان به محلی برای نگهداری بیماران لاعلاج، مخفیگاه و محل نگهداری زندانیان تبدیل شده است ولی شواهدی محکم برای آن وجود ندارد. همچنین بعضی ها عقیده دارند که محل عبادت زردشتیان نیز بوده است. باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا علت این کنده‌کاری ها مشخص گردد.

دیدگاه خود را ثبت کنید