Skip to main content

کاکل سبزی بوشهری

کاکل یکی از گیاهان خودروی استان بوشهر می‌باشد که طعم شوری داشته و بوشهری‌ها آن را با ماست مصرف می‌کنند و بسیار طرفدار دارد. نام های دیگر این گیاه سیاه شور مصری،هدره یا گوگله است. این گیاه به طور فراوان در جنوب کشور میروید. این گیاه پس از اولین بارش پاییزی به صورت خودرو در شوره زارهای استان بوشهر رشد میکند. این گیاه سرشار از ید، پتاسیم و فیبر است و طبعی سرد دارد و نباید در مصرف آن افراط کرد و نمیتوان آن را به علت داشتن ید فراوان جایگزین ماهی و میگو کرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید