Skip to main content

شیرهای سنگی در قبرستان

در فرهنگ عشایر بختیاری، سنتی وجود دارد که بر سر مزار چهره های ماندگار، سرشناس و بزرگان ایل شیر سنگی یا برد شیر میگذارند. این شیرهای سنگی نماد شجاعت، دلاوری و مهارت آنها در شکار، تیراندازی و سوارکاری است. در واقع این مجسمه های سنگی توسط سنگتراشان در قدیم تراشیده می شده و روی قبر این افراد قرار داده می شده است. این شیرهای سنگی مزین به نقش شمشیر، اسب، تفنگ و تسبیح هستند و بر گردن آنها مشخصات متوفی نوشته شده است.
مابین جاده شیراز کازرون در گردنه بوالحیات یک روستای لر نشین وجود دارد که در قبرستان روستا نیز این شیرهای سنگی یافت میشود. بیشترین و زیباترین شیرهای سنگی توسط سنگ تراشان اهل هفشجان و از نوعی سنگ در کوه بزلر تراشیده شده است. شیرهای سنگی قبرستان قدیمی بزلر هفشجان زیباترین و مهم‌ترین شیرهای سنگی هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید