Skip to main content

تغییر جنسیت شهره لرستانی (مازیار لرستانی)

شهره لرستانی روز چهارشنبه 22 تیر 1401 در نهایت با انتشار یک متن خاص و انتخاب نام «مازیار» تلویحا خبر تغییر جنسیت خود را تایید کرد

ایشان سال ها بود با لباس مردانه رفت و آمد می کرد و مدت ها نام مردانه «ودود» را انتخاب کرده بود که حالا در نهایت به مازیار تبدیل شده است.

شهره لرستانی روز چهارشنبه 22 تیر 1401 در نهایت با انتشار یک متن خاص و انتخاب نام «مازیار» تلویحا خبر تغییر جنسیت خود را تایید کرد؛ او نوشت: من، آهنگهایی هستم که در تنهایی خود گوش میدهم ..من تمام اشکهایی هستم که سراسر زندگی، در خفا ریخته ام… درد هایی که کشیده ام… من، تمام تجربه های تلخ و شیرین، تمام اتفاقهای زندگی… آنان که فقط بر من رفته است، هستم… من، تمام انتخاب هایم، درر تمام لحظات زیسته ام در این کره خاکم… این منم، منی که عاقبت تکه های زخم خورده وجودش، یکپارچه شد… حالا… تکه های وجود من، تمام زندگی ام شوید… کنارم بمانید تا با هم پیر شویم، همراه باشید با پاهای خسته و دل شکسته ام و صدایی از اعماق کودکی، مرا بنام، خواند: ما ، زیاریم و به یار برمی گردیم… مازیار… اسامی را، خدا می فرستد پی نوشت :بعد از سردرگمی های بسیار و تلاطمی از پس تلاطم ، انسان، در لحظه مرگ هم ،امکان دوباره زاده شدن دارد… زهی توفیق که زنده ام و رسالت ام مرا زنده نگهداشته…