Skip to main content

ملاک های عجیب زیبایی زنان در دوره قاجار

در دوره قاجار زنان از نظر حجاب ، مذهبی بودند و به مسائل شرع، اهمیت زیادی می دادند. در سفرنامه های جهانگردانی ایران، زنان عموما حجابشان را با سر کردن چادر، حفظ می کردند.  زنان در این عصر  از لباس های گشاد و بلند استفاده می کردند.

 

چاقی ملاک زیبایی زنان دوره قاجار

از ملاکهای زیبایی و جذابیت زن در زمان قاجار چاقی بود! البته چاقی در زمان قاجار، مرسوم شد و  مردان قاجار به این موضوع، بیشتر از سلسله های ترک دیگر  اهمیت میدادند.چاقی در پیش از رنسانس در کشورهای غربی، بیانگر ثروت و بزرگی بود؛ به این صورت که افراد چاق به واسطه ثروتمندی، از توانایی هایی نظیر خوب خوردن و چاق شدن برخوردار بودند. این مسأله آنقدر اهمیت داشت که ثروتمندان، کل غذای خورده شده را پس از صرف غذا به عمد ( به عنوان مثال با بردن انگشت به حلق) برمیگردانند تا معده ی خود را خالی کنند و مجددا غذا بخورند!

 

سیبیل داشتن زنان قاجار

در دوران قاجار، زنان سیبیل نداشتند. در این دوره فقط ناصر الدین شاه، دوربین عکاسی داشت و به زنانی علاقه داشت که چاق و سیبیل دار و ابروهای پیوندی داشتند. به همین علت ناصر الدین شاه برای عکس گرفتن، زنانی را در انتخاب میکرد  که علاوه بر چاق بودن، ابروهای کشیده و سیبیل های مختلف داشتند. معمولاً بعضی از این زنان قاجار برای عکس گرفتن، سیبیل هایی برای خود می کشیدند در حالیکه فاقد سیبیل در زندگی واقعیشان بودند.

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید