Skip to main content

درخت با قدمت انجیر معابد

در چند شهر جنوبی کشور از جمله کیش، قشم، چابهار و بندرعباس درختی به نام انجیر معابد یا درخت لور وجود دارد. تاریخچه این درخت به زمان ایلخانیان و تیموریان برمیگردد که توسط تاجران و مسافران خارجی مخصوصا هندوستان به ایران وارد شدند و قدیمی آرین درخت انجیر معابد حدود ۶۰۰ سال سن دارد و در ادیان مختلف از جمله بودا از جمله درختان مقدس به شمار میآید.
از نظر ظاهری این درخت ریشه های رو به بالا دارد و تمایل دارد تا ریشه های خود را شبیه چتر بر روی زمین پخش کند. رشد این درخت به این شکل است که با رشد درخت و تنه آن، شاخه ها به سمت زمین آویزان شده و با گذشت زمان در زمین فرورفته و خود دوباره یک تنه جدید را شکل میدهد.
میوه درخت کوچک و به اندازه فندوق می‌باشد و وقتی که می‌رسد نارنجی رنگ میشود. میوه درخت لور مصرف خوراکی معمولی را ندارد چون سفت و زمخت است و بیشتر مصرف طبی دارد.

دیدگاه خود را ثبت کنید